We werken al decennia lang voor ondernemers in de (schaal- en schelpdier)visse­rij­. Onze gespecialiseerde advocaten helpen ondernemers op het gebied van ondernemingsrecht, huurrecht, visserijwetgeving en de Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Natuurbeschermingswet en de problematiek omtrent Natura 2000-gebieden en stikstof. Door te adviseren en indien nodig te procederen.

Milieurecht en civiel recht

Om goed op de hoogte te zijn van wat er speelt, sparren we veel met geo-hydrologen, biologen en andere vakmensen, maar vooral ook veel met vissers. We helpen met civielrechtelijke zaken bij geschillen over contracten en schadeclaims.

Uitgebreid netwerk

We kennen de mores, gewoonten en gebruiken in de sector (schaal- en schelpdier)visserij als geen ander. In de afgelopen decennia hebben we ons zeer uitgebreide netwerk op- en uitgebouwd. We denken met de ondernemers mee. We zien hun kansen en bedreigingen en verstaan hun taal. We spellen wekelijks het Visserijnieuws en onderzoeken met smaak persoonlijk de kwaliteit van de kreeften, oesters en mosselen.

ALS EEN V.S IN HET W . T . R

Branches