Over Sander

Sander van den Elsen is in april 2011 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanwege zijn ruime interesse op juridisch gebied heeft hij een breed arsenaal aan vakken gevolgd. Om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen heeft Sander gedurende zijn studie ook enkele lange reizen gemaakt en zowel stage gelopen bij de rechterlijke macht als in de advocatuur. Na zijn studie is Sander bij LGL legal (voorheen Haans Advocaten) aan de slag gegaan.

Sander richt zich voornamelijk op het civiele vast­goed- en con­trac­­ten­recht. Het interessante en boeiende aan het werken in het vastgoedrecht is voor hem de ana­ly­tische puzzel van feiten, de wet, stra­tegie en kansen. In dat samenspel van verschillende aspecten moet steeds worden gezocht naar de op­­timale oplossing. In het vast­goed­recht komt dat dynamische proces in de volle breedte tot uiting.
In 2019 heeft Sander de postacademische opleiding Onroerend Goedrecht aan de Grotius Academie met succes afgerond.

Sander richt zich op bouw- en vastgoedrecht, contractenrecht, aanbestedingsrecht, huurrecht, ondernemingsrecht en pro­ject­ont­­wik­ke­­lin­g. Hij is in staat op diverse vlakken met de ondernemer mee te denken. Contact met cliënten ziet Sander als een samenwerking, door elkaars krachten en kennis te bundelen wordt het optimale resultaat bereikt.

“Samen met de klant ga ik voor het optimale resultaat”

Lidmaatschappen

  • Lid Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht  (NVvA)
  • VNO-NCW Brabant- Zeeland
  • Jong Onroerend goed Brabant
  • Ronde Tafel 57 Bergen op Zoom
  • Lid ZeeBra Businesspartners

Rechtsgebieden

Sander heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) gebieden geregistreerd:

  • Vastgoedrecht, bouwrecht, burenrecht, erfdienstbaarheden en erfpacht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Interesses

  • Sander loopt graag hard. Net als in zijn werk zoekt Sander ook hierbij voortdurend de grenzen op en pusht zichzelf om deze te verleggen.
Haans Bergen op Zoom heet per 1 juni 2020 L.G.L legal
Advocaten en mediators in de Delta die aan een h.lf w..rd g.n..g h.bb.n
Naar de website