Over Sander

Sander van den Elsen is in april 2011 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanwege zijn ruime interesse op juridisch gebied heeft hij een breed arsenaal aan vakken gevolgd. Om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen heeft Sander gedurende zijn studie ook enkele lange reizen gemaakt en zowel stage gelopen bij de rechterlijke macht als in de advocatuur. Na zijn studie is Sander bij LGL legal (voorheen Haans Advocaten) aan de slag gegaan. Sinds 2021 is Sander partner.

Sander is actief in de branchegroepen bouw- en vastgoed én agro en visserij. Zijn klanten zijn met name ondernemers uit de genoemde branchegroepen. Maar ook andere ondernemers zoals zorgaanbieders kloppen bij hem aan voor juridisch advies.

Sander richt zich hoofzakelijk op bouw- en vastgoedrecht, contractenrecht, aanbestedingsrecht, huurrecht, ondernemingsrecht en projectontwikkeling. Het interessante en boeiende aan het werken binnen die rechtsgebieden is voor hem de analytische puzzel van feiten, de wet, strategie en kansen. In dat samenspel van verschillende aspecten moet steeds worden gezocht naar de optimale oplossing. Dat dynamische proces komt bij de dagelijkse werkzaamheden van Sander in de volle breedte tot uiting.
In 2019 heeft Sander de postacademische opleiding Onroerend Goedrecht aan de Grotius Academie met succes afgerond.

Sander is betrokken bij bouwprojecten en projectontwikkelingen. De recente jaren heeft Sander in dat kader veel gedaan op het gebied van (her)ontwikkeling van woningbouw, zorgvastgoed en van leisure.

Sander is in staat op diverse vlakken met de ondernemer mee te denken. Contact met cliënten ziet Sander als een samenwerking, door elkaars krachten en kennis te bundelen wordt het optimale resultaat bereikt.

“Samen met de klant ga ik voor het optimale resultaat”

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)
  • Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA)
  • Lighthouse club department West Brabant
  • Bouwsociëteit Via Latus
  • Betrokken bij Bouwkring West-Brabant
  • Netwerk Brabant Roosendaal
  • VNO-NCW Brabant- Zeeland
  • Tafelronde 57 Bergen op Zoom

Rechtsgebieden

Sander heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) gebieden geregistreerd:

  • Vastgoedrecht, bouwrecht, burenrecht, erfdienstbaarheden en erfpacht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Interesses

  • Sander loopt graag hard. Net als in zijn werk zoekt Sander ook hierbij voortdurend de grenzen op en pusht zichzelf om deze te verleggen.