Over Yoeri

Yoeri heeft de master Privaatrecht aan de Erasmus Universiteit en de master Onderneming & Recht aan de Universiteit Utrecht gevolgd en is in 2019 afgestudeerd. Hij heeft stages in zowel de advocatuur als het bedrijfsleven gelopen, en heeft tijdens zijn studie ook gewerkt voor de rechtswinkel. Daarnaast heeft Yoeri gedurende zijn studie diverse bestuurstaken vervuld.

Yoeri is direct na zijn studie bij LGL legal (voorheen Haans Advocaten) begonnen en heeft zich inmiddels ontwikkeld tot specialist met betrekking tot onroerend goed. Yoeri adviseert en procedeert onder andere in kwesties met betrekking tot koop, huur, pacht, erfpacht en erfdienstbaarheden. Ook heeft Yoeri interesse en expertise ontwikkeld in bestuurs- en omgevingsrecht. Het samenspel tussen het privaat- en publiekrecht ligt Yoeri goed.

Yoeri kent de branches waarin ons kantoor opereert en weet daarom goed de vertaalslag te maken tussen de praktijk en de wet- en regelgeving. Daarbij is Yoeri pragmatisch ingesteld, snel van begrip en altijd op zoek naar kansen.

“Wanneer ik een kans zie, dan grijp ik die”

Rechtsgebieden

Yoeri heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) gebieden geregistreerd:

  • Vastgoedrecht, bouwrecht, burenrecht, erfdienstbaarheden en erfpacht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor Bouwrecht
  • Bestuurslid van Stichting Voetbalschool
  • Lid Junior Kamer Het Markiezaat

Interesses

  • Fitness
  • Reizen
  • Festivals