Een testament ook na huwelijk noodzakelijk?

Veel mensen maken geen testament na hun huwelijk. Zij gaan ervan uit dat door hun huwelijk met elkaar alles goed geregeld is. In de meeste gevallen is dat ook zo en levert dit geen problemen op.

Onlangs is echter uit een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag gebleken dat in sommige gevallen een testament toch wenselijk kan zijn.

Een voorbeeld hiervan is de bijzondere zaak die onlangs veel in het nieuws is geweest over een echtpaar dat twee weken na hun huwelijk op huwelijksreis in de Dominicaanse Republiek kort na elkaar komt te overlijden aan de gevolgen van een voedselvergiftiging.

Zij overlijden op dezelfde dag, maar de vrouw komt eerder te overlijden dan de man. Zij hadden geen testament gemaakt. Deze zaak gaat over de vraag wie de erfgenaam is van de vrouw, de man of de familie van de vrouw.

Conform de wet is de man erfgenaam van de vrouw en niet de familie van de vrouw. De rechtbank is van deze regel afgeweken. De rechtbank vond daarbij van belang dat de man en de vrouw er niet over hebben nagedacht dat zij kort na elkaar zouden komen te overlijden.

Het Gerechtshof heeft op 12 mei 2020 in het hoger beroep echter anders beslist. Het Hof oordeelde dat de rechter terughoudend moet zijn bij het niet toepassen van het erfrecht zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Alleen in uitzonderlijk omstandigheden zou hiervan kunnen worden afgeweken. Dat dit echtpaar wellicht niet heeft nagedacht over de mogelijkheid dat zij kort na elkaar zouden komen te overlijden is niet voldoende. Voor veel erflaters zal dit het geval zijn. Om van de bepalingen in het erfrecht af te wijken moet er sprake zijn van specifieke omstandigheden die maken dat toepassing van de bepaling onaanvaardbare gevolgen zou hebben. Om dit te beoordelen is in dit specifieke geval ook in kaart gebracht, welke gevolgen het niet toepassen van de bepaling in de wet in dit geval zou hebben. Meegewogen is dat onder de nabestaanden van de vrouw 2 halfbroers en een halfzus zijn, waarmee zij weinig contact heeft en haar vader in staat van faillissement is verklaard. Mede op basis daarvan komt het Hof tot oordeel dat het wel toepassen van de wettelijke bepalingen – waarbij de man de erfgenaam is – in vergelijking tot het afwijken van de wettelijke bepalingen van het Erfrecht – waarbij de familie van de vrouw erfgenaam zou zijn – geen onaanvaardbare gevolgen met zich meebrengt.

Uit deze uitspraak blijkt dat van de hoofregels van het erfrecht niet snel kan worden afgeweken, zelfs niet in bijzondere situaties zoals het onderhavige geval. Echter juist in bijzondere situaties kan een testament voorkomen dat er onduidelijkheid is na overlijden en dat families van nabestaanden tegenover elkaar komen te staan in de rechtbank.

Heb je vragen over of een testament in jouw geval nuttig is, neem dan contact op met mw. mr. Daphne de Vos!

Haans Bergen op Zoom heet per 1 juni 2020 L.G.L legal
Advocaten en mediators in de Delta die aan een h.lf w..rd g.n..g h.bb.n
Naar de website