Sophie over blockchain

De technologie ontwikkelt zich in rap tempo en als advocaat volg ik die ontwikkelingen op de voet. Op dit moment is blockchain een hot topic. Blockchain wordt gezien als mogelijk de grootste technologische innovatie sinds de komst van het internet. Voor bij wie niet direct een belletje gaat rinkelen: blockchain is de techniek achter de virtuele munt de bitcoin. Dit is een toepassing van de blockchaintechnologie, de mogelijkheden zijn eindeloos.

In deze blog ga ik in op de blockchain. Wat is het? Wat kunnen we ermee? En wat zijn de juridische uitdagingen?

Met blockchain kunnen grote hoeveelheden gegevens op een transparante manier worden verwerkt. Je kunt het vergelijken met een digitaal grootboek. De blockchain is een gedecentraliseerd online register van transacties, waarbij iedere deelnemer over een exacte kopie van het register beschikt. Elke transactie wordt door het netwerk gevalideerd, eenmaal goedgekeurde transacties worden versleuteld en eerdere transacties kunnen niet worden gewijzigd. Dat maakt het systeem betrouwbaar, transparant en efficiënt.

Tot zover een stukje techniek, nu de praktijk. De waarde van blockchain is dat transacties zonder tussenkomst van derden kunnen plaatsvinden. Partijen in de blockchain kunnen direct met elkaar zaken doen en trusted third parties zijn niet langer nodig om waardeoverdracht te realiseren. Blockchain heeft zodoende de potentie om banken, notarissen en platforms als Ticketswap overbodig te maken.

Of het zover gaat komen is de vraag, maar de blockchaintechnologie kan absoluut leiden tot simplificatie van processen, efficiëntie en kostenbesparingen.

Op dit moment is blockchain nog volop in ontwikkeling en de kans van slagen zal mede afhankelijk zijn van het vinden van passende wet- en regelgeving om de betrouwbaarheid en veiligheid van blockchain te waarborgen. To be continued! Ons kantoor houdt je op de hoogte.

Haans Bergen op Zoom heet per 1 juni 2020 L.G.L legal
Advocaten en mediators in de Delta die aan een h.lf w..rd g.n..g h.bb.n
Naar de website