Verbeterde rechtsbescherming door aanpassing Gids proportionaliteit

Advocaat Sander van den Elsen

Sinds het begin van dit jaar is de Gids proportionaliteit gewijzigd. Deze derde herziening van de Gids proportionaliteit is bedoeld om inschrijvers van aanbestedingsprocedures verbeterde rechtsbescherming te bieden.

Strenge rechtsverwerkingsclausules

De praktijk leerde dat aanbestedende diensten de afgelopen jaren veelvuldig (te) strenge rechtsverwerkingsclausules met hele korte termijnen hanteerden. De strekking daarvan was dat als gedurende een aanbestedingsprocedure niet tijdig volgens die clausule was geklaagd, de ondernemer zijn recht had verloren om nog een juridische procedure aan te spannen voor een fout in de aanbestedingsprocedure.

Rechtsverwerkingsclausule moeten proportioneel en evenwichtig zijn

Omdat dit te vaak tot onwenselijke en niet proportionele uitkomsten leidde, is de derde herziene Gids proportionaliteit hierop aangepast.

In deze herziene Gids proportionaliteit is opgenomen dat het disproportioneel is om het niet stellen van een vraag automatisch te laten leiden tot het verval van recht om het onderwerp alsnog aan de orde te stellen. Rechtsverwerkingsclausules moeten dus proportioneler en evenwichtiger zijn en meer rekening houden met de belangen van de ondernemer.

Omdat de Gids proportionaliteit bij Europese aanbestedingen, nationale aanbestedingen en meervoudig onderhandse procedures verplicht dient te worden gebruikt, zal dit naar verwachting in veel aanbestedingsprocedures doorwerken.

Ondernemers moeten in aanbestedingsprocedures voortaan dus ruim voldoende de tijd krijgen om de aanbestedingsdocumenten te kunnen doorgronden, vragen te stellen enzovoorts. Dat is echter niet oneindig. In de Gids proportionaliteit is namelijk ook toegevoegd dat inschrijvers wel een proactieve houding dienen aan te nemen. Na verloop van tijd kan niet tijdig klagen daardoor uiteindelijk soms nog wel aan ondernemers worden tegengeworpen.

Het blijft voor ondernemers dus zaak om tijdig aan de bel te trekken bij geconstateerde fouten in de aanbestedingsprocedures. De herziene Gids proportionaliteit biedt ondernemers daarvoor verbeterde rechtsbescherming omdat langer aan de bel kan worden getrokken.

mr. S.H.M. (Sander) van den Elsen, advocaat/partner LGL legal