Verlenging (?) van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

Verhuurders opgelet! Er staat een nieuw wetsvoorstel voor de deur dat verdere invloed kan hebben op huurprijsverhogingen in de vrije sector. Op 4 maart 2024 is het wetsvoorstel ‘Verlenging, wijziging en handhaving van de maximering en verkorting van de verjaringstermijn voor huurverhogingen’ ingediend bij de Tweede Kamer. Hiermee wordt beoogd de huidige Wet maximering huurprijsverhogingen voor geliberaliseerde huurovereenkomsten voor woonruimte te verlengen met drie jaar tot 1 mei 2027.

Huidige situatie

Sinds 21 mei 2021 is de Wet maximering huurprijsverhogingen voor geliberaliseerde huurovereenkomsten van kracht met als doel huurders van huurwoningen in de vrije sector te beschermen tegen hoge jaarlijkse huurstijgingen. Deze wet beperkt de jaarlijkse huurprijsverhoging tot een maximum, dat wordt vastgesteld op basis van de inflatie plus 1% of het gemiddelde van de CAO-loonindexcijfers plus 1%. Het laagste percentage wordt door de minister gekozen. Per 1 januari 2024 is de toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector maximaal 5,5%.

Aanleiding verlenging

De aanleiding voor de verlenging van de maximering van de jaarlijkse huurprijsverhogingen is dat overeenkomstig de Wet maximering huurprijsverhogingen voor geliberaliseerde huurovereenkomsten deze maximering eindigt op 1 mei 2024. De evaluatie van de huidige wet toonde aan dat verlenging van de maximering van de huurprijsverhogingen wenselijk is. Ook is vastgesteld dat de handhaving van deze regels verbeterd dient te worden.

Wijzigingen

Het voorgestelde wetsvoorstel brengt enkele belangrijke wijzigingen met zich mee, waaronder:

  • verlenging van de maximering van de (eenmalige) huurverhoging na woningverbetering, inclusief verduurzaming;
  • huurprijsstijgingen kunnen alleen nog worden gebaseerd op de CAO-loonindexcijfers;
  • herstel van de maximering van jaarlijkse huurprijsverhogingen op huurovereenkomsten voor ligplaatsen voor woonboten, die per abuis was geschrapt bij een eerdere wijziging;
  • beperking van de verjaringstermijn voor jaarlijkse huurprijsverhogingen tot één jaar voor alle huurovereenkomsten met betrekking tot woonruimte. Dit aspect zal met name extra oplettendheid vereisen van verhuurders en beheerders van woonruimte. Momenteel kunnen verhuurders op grond van art. 3:308 BW tot vijf jaar na de huurverhogingsdatum nog (niet geïnde) huurverhogingen opeisen.

Het blijft dus niet bij een verlenging van de maximering van de huurprijs…

Slotsom

De goedkeuring van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is nog niet definitief. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zullen verhuurders te maken krijgen met verdere beperkingen na 1 mei 2024. Blijft er na deze datum een gemaximeerd percentage gelden? Dat is dus nog even de vraag.

Wij houden u in elk geval op de hoogte van de ontwikkelingen! Heeft u ondertussen al vragen over een situatie waarbij huurverhoging aan de orde is of andere huurgerelateerde kwesties? Neem dan gerust contact met ons op.