Zorgvuldig contracteren voor het mogen doorbelasten van prijsstijgingen vereist

Substantiële prijsstijgingen zijn al tijden aan de orde van de dag. Een recente uitspraak van Rechtbank Amsterdam laat opnieuw zien dat die kosten alleen door de aannemer mogen worden doorbelast als dat zorgvuldig op een juiste wijze in het contract is geregeld.

Waar ging het over?

In die kwestie had een chocoladeproducent met een staalfabrikant een aannemingsovereenkomst gesloten voor de realisatie van de staalconstructie van een nieuwe productiehal voor een aanneemsom van € 2.850.000,00.

Via artikel 7 van de van toepassing verklaarde Metaalunievoorwaarden had staalfabrikant vastgelegd dat eventuele prijsstijgingen mochten worden doorbelast. In dat artikel is kort gezegd geregeld: “Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtgever doorberekenen”.

Verder was in de door beide partijen ondertekende opdrachtbevestiging aangegeven: “De opdracht is prijsvast tot het einde werk”.

Volgens de staalfabrikant was met dat prijsvastbeding afgesproken dat te verwachte reguliere prijsstijgingen niet mochten worden doorbelast, maar was met artikel 7 van de Metaalunievoorwaarden afgesproken dat onverwachte prijsstijgingen wel mochten worden doorbelast.

De opdrachtgever had een andere lezing. Zij gaf aan dat zij er bij de onderhandelingen juist op had gestaan dat zij een vaste prijs wilde en dat dat via het prijsvastbeding overeen was gekomen.

Het werk was door prijsstijgingen uiteindelijk € 918.216,87 duurder uitgevallen. Tussen partijen ontstond discussie over het doorbelasten van die prijsstijgingen door de staalfabrikant aan de opdrachtgever.

Gerechtelijke oordeel

De rechtbank oordeelde dat het doorbelasten van de prijsstijgingen in dit geval niet was toegestaan. Volgens de rechtbank had de staalfabrikant uit de uitlatingen van de opdrachtgever moeten begrijpen dat het haar bedoeling was om al het risico van prijsstijgingen uit te sluiten. En dat was vervolgens tot uitdrukking gebracht in het prijsvastbeding. Het was de staalfabrikant daarom niet toegestaan om de prijsstijgingen aan de opdrachtgever door te belasten.

Conclusie

Ondanks dat de staalfabrikant het recht om prijsstijgingen te mogen doorbelasten in de algemene voorwaarden had vastgelegd, kreeg zij dus de deksel op haar neus omdat dat via een andere afspraak weer was weggecontracteerd. Dat laat zien dat uiterst zorgvuldig contracteren vereist blijft om eventuele prijsstijgingen te mogen doorbelasten.

Advies nodig? Mijn collega’s en ik staan je graag te woord.

mr. S.H.M. (Sander) van den Elsen, advocaat/partner LGL legal