Aanbestedingen bieden vaak mooie kansen. De opdrachten die met een aanbestedingsprocedure behaald kunnen worden zijn vaak prestigieus, hebben doorgaans een mooie omvang en leveren vaak een hoge omzet op. De belangen voor het goed en correct doorlopen van een aanbestedingsprocedure zijn dus groot!

Aanbestedingsrecht advocaten

Om die reden strijden onze aanbestedingsrecht advocaten voor onze klanten met grote regelmaat voor een rechtvaardige toepassing van de beginselen van transparantie, proportionaliteit, eerlijke mededinging, non-discriminatie en gelijke behandeling. De advocaat aanbestedingsrecht is in staat om zowel te adviseren als te procederen voor aanbestedingen op de gebieden van uitvoering van werken, leveringen en diensten.

Dynamiek van de aanbestedingsprocedure

Onze specialisten aanbestedingsrecht kennen de bijzondere dynamiek van de aanbestedingsprocedure als geen ander en kunnen daardoor snel schakelen naar aanleiding van de ontwikkelingen die elkaar in aanbestedingsprocedures in rap tempo opvolgen. Dat zorgt dat snel en adequaat gehandeld kan worden door onze aanbestedingsrecht advocaten om de klant te voorzien van advies op maat. Onze ervaring leert dat dit vaak van doorslaggevende betekenis is vanwege de korte bezwaartermijnen en Alcatel-termijn.

Wet- en regelgeving

Uiteraard wordt ook de belangrijkste wet- en regelgeving en rechtspraak nauwlettend door de aanbestedingsrecht advocaat bijgehouden. Onze aanbestedingsrecht advocaten zijn daardoor helemaal op de hoogte van de toepassing van de Europese Aanbestedingsrichtlijnen, de Aanbestedingswet 2012, de Gids Proportionaliteit, het Aanbestedingsreglement Werken (ARW). En onze advocaten aanbestedingsrecht zien ook de mogelijkheden en kansen die deze regelgeving onze klanten biedt.

Enkele onderwerpen waar een advocaat aanbestedingsrecht je mee kan helpen zijn bijvoorbeeld:

  • het beoordelen van het verloop van een aanbestedingsprocedure;
  • de toetsing van de inhoud van aanbestedingsstukken, zoals een aanbestedingsleidraad, het programma van eisen en de nota’s van inlichtingen en wijzigingen;
  • het criterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) toetsen;
  • de gunningsbeslissing en motivering van de gunning op juistheid beoordelen;
  • (kort geding) procedures voeren om onjuistheden en onregelmatigheden te laten corrigeren.

Onze advocaten aanbestedingsrecht zijn:

mr. W.H. (Werner) Lindhout 
mr. E.F. (Erik) Gomes
mr. S.H.M. (Sander) van den Elsen

Onze advocaten aanbestedingsrecht helpen je graag verder. Ben je op zoek naar een advocaat aanbestedingsrecht, neem dan vrijblijvend contact op.