Aanbestedingen bieden vaak mooie kansen. Jaarlijks wordt voor miljarden euro’s aan goederen en diensten ingekocht door aanbestedende diensten, zoals publiekrechtelijke instellingen, de overheid of andere instellingen met een publieke taak. Of het nu gaat om softwarepakketten of bouwmateriaal. Deze organisaties zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht het werk, de levering, de dienst of concessie via een aanbesteding op een transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze in te kopen, zodat alle partijen een gelijke kans krijgen om de opdracht binnen te halen. De opdrachten die met een aanbestedingsprocedure behaald kunnen worden zijn vaak prestigieus, hebben doorgaans een mooie omvang en leveren vaak een hoge omzet op. In dergelijke situaties komt een advocaat aanbestedingsrecht vaak in beeld. Juist ook omdat de belangen voor het goed en correct doorlopen van een aanbestedingsprocedure vaak groot zijn.

AANBESTEDINGSRECHT ADVOCATEN

Om die reden strijden onze aanbestedingsrecht advocaten voor onze klanten met grote regelmaat voor een rechtvaardige toepassing van de beginselen van transparantie, proportionaliteit, eerlijke mededinging, non-discriminatie en gelijke behandeling. De advocaat aanbestedingsrecht is in staat om zowel te adviseren als te procederen voor aanbestedingen op de gebieden van uitvoering van werken, leveringen en diensten.

De advocaat aanbestedingsrecht is gespecialiseerd in zaken die te maken hebben met het begeleiden en doorlopen van een aanbestedingsprocedure volgens de geldende wet- en regelgeving.
De advocaat aanbestedingsrecht adviseert daarbij zowel aanbestedende diensten, die aanbestedingen organiseren, als ondernemers die inschrijven op aanbestedingen. En waar nodig voert de advocaat aanbestedingsrecht gerechtelijke procedures.

DYNAMIEK VAN DE AANBESTEDINGSPROCEDURE

Onze specialisten aanbestedingsrecht kennen de bijzondere dynamiek van de aanbestedingsprocedure als geen ander en kunnen daardoor snel schakelen naar aanleiding van de ontwikkelingen die elkaar in aanbestedingsprocedures in rap tempo opvolgen. Dat zorgt dat snel en adequaat gehandeld kan worden door onze advocaat aanbestedingen om de klant te voorzien van advies op maat. Onze ervaring leert dat dit vaak van doorslaggevende betekenis is vanwege de korte bezwaartermijnen en Alcatel-termijn.

WET- EN REGELGEVING

Het aanbestedingsrecht is voortdurend onderhevig aan veranderingen. Een advocaat aanbestedingsrecht met een brede en actuele kennis van dit onderwerp, die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen binnen dit rechtsgebied helpt bij het maken van de juiste keuzes. Uiteraard wordt de belangrijkste wet- en regelgeving en rechtspraak nauwlettend door de aanbestedingsrecht advocaat bijgehouden. Onze aanbestedingsrecht advocaten zijn daardoor helemaal op de hoogte van de toepassing van de Europese Aanbestedingsrichtlijnen, de Aanbestedingswet 2012, de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken (ARW). En onze advocaten aanbestedingsrecht zien ook de mogelijkheden en kansen die deze regelgeving onze klanten biedt.

Enkele onderwerpen waar een advocaat aanbestedingsrecht je mee kan helpen zijn:

  • het beoordelen van het verloop van een aanbestedingsprocedure;
  • de toetsing van de inhoud van aanbestedingsstukken, zoals een aanbestedingsleidraad, het programma van eisen en de nota’s van inlichtingen en wijzigingen;
  • het criterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) toetsen;
  • de gunningsbeslissing en motivering van de gunning op juistheid beoordelen;
  • (kort geding) procedures voeren om onjuistheden en onregelmatigheden te laten corrigeren.

Onze advocaten aanbestedingsrecht zijn:

mr. W.H. (Werner) Lindhout 
mr. E.F. (Erik) Gomes
mr. S.H.M. (Sander) van den Elsen

Onze advocaten aanbestedingsrecht helpen je graag verder. Ben je op zoek naar een advocaat aanbestedingsrecht, neem dan vrijblijvend contact op.