Nog maar ruim 2 maanden de tijd om compensatieverzoek transitievergoeding in te dienen!

Door Covid-19 heeft niemand het nog over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), maar met het in werking treden van de WAB is per 1 april 2020 ook de Regeling compensatie transitievergoeding in werking getreden.

Die regeling is onder meer bedoeld om het als onrechtvaardig geziene effect van de WWZ – dat ook na 104 weken loondoorbetaling aan een werknemer die ziek thuis heeft gezeten alsnog een transitievergoeding verschuldigd is – te compenseren.

In de Regeling compensatie transitievergoeding is in artikel 3 lid 1 bepaald dat voor ‘oude’ transitievergoedingen -die aan de werknemer zijn verstrekt tussen 1 juli 2015 en vóór 1 april 2020- geldt dat daarvoor nog compensatie kan worden gevraagd gedurende 6 maanden vanaf 1 april 2020.

Dat betekent dat je voor 1 oktober 2020 die aanvraag voor compensatie bij het UWV moet hebben ingediend. Doe je dat niet of niet tijdig, dan vervalt het recht op compensatie en kom je daar niet meer voor in aanmerking. Dat is bepaald in artikel 2 lid 1 van de Regeling Compensatie Transitievergoeding.

Wij raden werkgevers die een werknemer na twee jaar ziekte een transitievergoeding hebben betaald  dan ook dringend aan om zo spoedig mogelijk en zeker ruim vóór 1 oktober 2020 de aanvraag voor compensatie bij het UWV in te dienen. Zeker in de huidige vakantieperiode wordt dat makkelijk vergeten. En voordat je het in de gaten hebt is 1 oktober 2020 voorbij en ben je te laat!

Mocht je niet weten of je in aanmerking komt voor compensatie of hoe je een aanvraag voor compensatie op basis van de Regeling compensatie transitievergoeding moet indienen, dan helpen wij je daar graag mee.

mr. E.F. (Erik) Gomes, LGL legal

Haans Bergen op Zoom heet per 1 juni 2020 L.G.L legal
Advocaten en mediators in de Delta die aan een h.lf w..rd g.n..g h.bb.n
Naar de website