Al vanaf haar oprichting is LGL legal een advocatenkantoor dat zich richt op het arbeidsrecht. Met haar in het arbeidsrecht gespecialiseerde advocaten staat LGL legal zowel werknemers als werknemers in arbeidsgeschillen bij.

ARBEIDSRECHT ADVOCAAT

Het arbeidsrecht is een gecompliceerd en veelomvattend rechtsgebied dat gaat over de relatie tussen werkgever en werknemer. De afspraken tussen werkgever en werknemer zijn meestal vastgelegd in de Nederlandse wet, de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of het individuele arbeidscontract. In veel gevallen zijn de afspraken duidelijk en ontstaan er geen problemen tussen de werkgever en de werknemer. Maar soms krijgt iemand toch te maken met bijvoorbeeld een arbeidsconflict of ontslag. In zo’n geval is het raadzaam om een advocaat arbeidsrecht in te schakelen. Andere veel voorkomende situaties waarbij de hulp van een advocaat arbeidsrecht vaak noodzakelijk is zijn bij het opstellen of controleren van een arbeidsovereenkomst of van arbeidsvoorwaarden voorwaarden, bij vragen over loon, pensioen of een transitievergoeding of bij arbeidsongeschiktheid.

GESPECIALISEERDE ARBEIDSRECHT ADVOCATEN

Onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten streven daarbij naar de best mogelijke, snelle oplossing. Waarbij de belangen van ondernemers, statutair bestuurders en werknemers op goede wijze worden behartigd. Als dat in minnelijk overleg kan dan is dat een pré. Maar als een gerechtelijke procedure onvermijdelijk is wordt dat zeker niet geschuwd.

De arbeidsrecht specialisten van LGL legal adviseren en procederen over allerhande arbeidsrechtelijke onderwerpen. Soms gebeurt dat aan voorkant als de advisering gaat over de inhoud van een arbeidsovereenkomst. Zoals over een proeftijdbeding, een non-concurrentiebeding, een relatiebeding, een studiekostenbeding enz. Bij ons advocatenkantoor dat zeer actief is in het arbeidsrecht komen ook regelmatig vragen voorbij over individueel ontslag. Zoals over de opzegtermijn, het opzeggen van de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd, de ontbinding van de arbeidsovereenkomst en ontslag op staande voet en transitievergoeding.

Bij reorganisaties van ondernemingen adviseert de advocaat arbeidsrecht van LGL legal over collectief ontslag en medezeggenschap. Als specialist op het gebied van arbeidsrecht richt LGL legal zich bij alle ontslagzaken mede op een zo gunstige mogelijke positie qua transitievergoeding en billijke vergoeding.

Daarnaast voeren de specialisten arbeidsrecht van LGL legal regelmatig kort gedingprocedures over de verplichting van een werknemer om weer op het werk te verschijnen of over het door de werkgever moeten doorbetalen van het achterstallige loon.

BIJZONDERE ARBEIDSRECHT VRAAGSTUKKEN

Naast veel voorkomende arbeidsrecht vraagstukken adviseert LGL legal ook met grote regelmaat over meer bijzondere arbeidsrecht vraagstukken. Bijvoorbeeld over CAO-bepalingen. Of over de vraag hoe een statutair bestuurder wordt ontslagen? Of over een managementovereenkomst of arbeidsovereenkomst overeengekomen is? Of over wat de arbeidsrechtelijke gevolgen zijn van het beëindigen van het statutair bestuurderschap?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft ervoor gezorgd dat privacy ook in het arbeidsrecht een belangrijker thema is geworden. De arbeidsrecht specialisten van LGL legal geven ondernemers regelmatig praktisch advies over hoe het beste kan worden omgegaan met de privacyregels. Bijvoorbeeld over hoelang gegevens van een sollicitant bewaard mogen worden? Hoe om dient te worden te gaan met medische gegevens van zieke werknemers? enz.

ADVOCAAT ARBEIDSRECHT IN NOORD-BRABANT

Voor meer informatie en/of de tarieven, neem contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten van ons advocatenkantoor.

mr. L.J. (Leen) van Langevelde
mr. E.F. (Erik) Gomes
mr. S.H.M. (Sander) van den Elsen
mr. Y.J. (Yoeri) Snoep