Ontslag na bedrog tijdens de sollicitatie

De Hoge Raad heeft op 7 februari 2020 een arrest gewezen over het ontslag van een werknemer die tijdens zijn sollicitatie onjuiste informatie heeft verstrekt. In deze blog besteed ik aandacht aan deze uitspraak en geef ik tips voor het geval een werknemer/sollicitant onjuiste informatie verstrekt bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst.

Wat was er aan de hand?

De werknemer solliciteerde naar de functie psychotherapeut bij de werkgever. Daarbij zond de werknemer zijn CV toe aan de werkgever. In het CV stond o.a. vermeld dat de werknemer lid was van diverse vakverenigingen. De werkgever verzocht de werknemer naar aanleiding van zijn CV, waarop o.a. een managementfunctie was vermeld, om naar de functie Directeur Zorg te solliciteren. De werknemer is vervolgens aangenomen.

Na verloop van tijd ontving de werkgever bericht van een vakvereniging waaruit bleek dat de werknemer geen lid daarvan was. De werkgever vernietigde de arbeidsovereenkomst met een beroep op bedrog en vorderde het reeds betaalde salaris terug.

Ontslagbescherming geldt niet wanneer sprake is van bedrog bij het aangaan arbeidsovereenkomst

De Rechtbank en het Gerechtshof komen tot het oordeel dat de arbeidsovereenkomst in stand dient te worden gehouden. Er wordt overwogen dat vernietiging van de arbeidsovereenkomst vanwege bedrog mogelijk is, maar dat aan een extra vereiste moet worden voldaan, namelijk dat de arbeidsovereenkomst (vrijwel) geheel nutteloos is gebleken. In deze kwestie was niet aan dit vereiste voldaan.

De werkgever gaat succesvol in cassatie. De Hoge Raad oordeelt dat vernietiging van de arbeidsovereenkomst op grond van bedrog mogelijk is, zonder toepassing van een extra vereiste. Het ontslagrecht strekt namelijk niet tot bescherming van een werknemer die bedrog pleegt bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst.

Tips voor de werkgever

Indien de arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen door bedrog, dan kan de arbeidsovereenkomst worden vernietigd. In geval van vernietiging van de arbeidsovereenkomst kan het reeds betaalde salaris (gedeeltelijk) worden teruggevorderd.

Mijn tip is om dit te voorkomen. Verifieer daarom de gegevens van een sollicitant door bijvoorbeeld het diplomaregister te raadplegen. Het overeenkomen van een proeftijdbeding kan het ontslag in de eerste maanden wellicht eenvoudiger maken. Maar daarmee heb je als werkgever het reeds betaalde salaris nog niet terug.

Indien achteraf toch blijkt dat sprake is van een mismatch tussen werkgever en werknemer, bijvoorbeeld omdat arbeidsovereenkomst is aangegaan onder valse voorwendselen, dan kun je contact opnemen met onze arbeidsrechtspecialisten Erik Gomes & Yoeri Snoep voor advies en begeleiding bij de afwikkeling van de desbetreffende arbeidsovereenkomst.

Haans Bergen op Zoom heet per 1 juni 2020 L.G.L legal
Advocaten en mediators in de Delta die aan een h.lf w..rd g.n..g h.bb.n
Naar de website