Toepassingen van blockchain

In een vorige blog heb ik geschreven over het fenomeen blockchain: de technologie waarmee transacties door een gedecentraliseerd online register zonder tussenkomst van derden kunnen plaatsvinden.

Ik kan mij goed voorstellen dat de geschetste theorie achter blockchain wat abstract of een ver-van-je-bed-show is. Om het concreter te maken ga ik in deze blog in op een aantal praktische toepassingen, zowel voor het bedrijfsleven als voor consumenten.

Een leuk voorbeeld is de inzet van blockchain door Albert Heijn. Ingegeven door voedselschandalen, bekendmakingen over misleidende producten en de wens van consumenten om te weten waar de producten uit de schappen vandaan komen en hoe ze worden gemaakt, lanceerde Albert Heijn een app waarmee de hele keten van sinaasappelsap inzichtelijk is. Consumenten hoeven slechts de code van de fles te scannen en alle ketengegevens, van de pluk tot het schap, worden getoond. Het Amerikaanse supermarktketen Walmart streeft zelfs om alle groente en fruit op de blockchain te zetten.

Blockchain wordt ook ingezet door de auto-industrie. Zo is Volvo de eerste autofabrikant die kobalt, de grondstof die wordt gebruikt voor de accupakketten in elektrische auto’s, met blockchain-technologie laat traceren naar de bron. Om zo haar klanten de transparantie en het vertrouwen te geven dat de grondstoffen op een verantwoorde wijze zijn verkregen.

Ook tegen het ongewenst uitlekken van vertrouwelijke data en gegevens wordt blockchaintechnologie ingezet. Patiëntgegevens worden nu vaak nog per post naar andere ziekenhuizen gestuurd. Een medewerker moet deze vervolgens weer handmatig in het systeem zetten. Niet efficiënt, niet veilig en bovendien ligt het maken van fouten op de loer. Het Nederlandse bedrijf Labchain heeft met blockchain een systeem ontwikkeld waarmee medische data van patiënten in een split second versleuteld en foutloos aan een ander ziekenhuis kunnen worden geleverd.

Tot slot laat de blockchaintechnologie ook het bankwezen niet ongeroerd. Blockchain heeft immers de potentie om het transactieverkeer wereldwijd te veranderen. Banken doen daarom flinke investeringen om te kijken waar de kansen liggen.

Als kantoor houden we deze ontwikkelingen scherp in de gaten.

mevrouw mr. S.J.M. Meijer-Jansen, advocaat LGL legal

Haans Bergen op Zoom heet per 1 juni 2020 L.G.L legal
Advocaten en mediators in de Delta die aan een h.lf w..rd g.n..g h.bb.n
Naar de website