Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen

Advocaat Yoeri Snoep

Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen dienen voorkomen te worden. Vanuit de Europese Unie is daarom een richtlijn opgesteld. Nederland implementeert deze richtlijn door middel van invoering van de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen (“de Wet”).

Welke bescherming biedt de Wet?

De Wet biedt bescherming door middel van een zwarte lijst en een grijze lijst met oneerlijke handelspraktijken. Op de zwarte lijst staat bijvoorbeeld het op te korte termijn annuleren van bestellingen van bederfelijke goederen. Op de grijze lijst staat bijvoorbeeld het verlangen van vergoedingen van de leverancier voor bepaalde kosten van de afnemer.

Het verschil tussen de beide lijsten is dat een handelspraktijk die in de grijze lijst staat opgenomen geen oneerlijke handelspraktijk betreft in het geval dit voorafgaand helder en ondubbelzinnig schriftelijk is overeengekomen tussen de leverancier en de afnemer. Een handelspraktijk die op de zwarte lijst is opgenomen wordt altijd als oneerlijke handelspraktijk beschouwd.

Indien sprake is van een oneerlijke handelspraktijk, handelt de afnemer daarmee onrechtmatig jegens de leverancier. Dit betekent dat de leverancier mogelijk aanspraak kan maken op schadevergoeding als gevolg van de oneerlijke handelspraktijk.

Overigens kan door de overheid ook bestuursrechtelijk worden opgetreden tegen oneerlijke handelspraktijken.

Welke leveranciers worden beschermd door de Wet?

Allereerst dient het te gaan om partijen die actief zijn in de voedselvoorzieningsketen. Om vervolgens te bepalen of de Wet van toepassing is, dient te worden gekeken naar de jaarlijkse omzet van de leverancier en de afnemer en de onderlinge verhouding daartussen. De wet is van toepassing in de volgende gevallen:

Categorie Leverancier Afnemer
A Minder dan 2 miljoen euro Meer dan 2 miljoen euro
B Tussen de 2 miljoen euro en 10 miljoen euro Meer dan 10 miljoen euro
C Tussen de 10 miljoen euro en 50 miljoen euro Meer dan 50 miljoen euro
D Tussen de 50 miljoen euro en 150 miljoen euro Meer dan 150 miljoen euro
E Tussen de 150 miljoen euro en 350 miljoen euro Meer dan 350 miljoen euro
F Minder dan 350 miljoen euro Een overheidsinstantie

Wanneer is de Wet van toepassing?

De Wet is gepubliceerd op 15 april 2021 en treedt per 1 november 2021 in werking. Dit heeft gevolgen voor bestaande afspraken.

Bij bestaande overeenkomsten die na 15 april 2021 zijn gesloten is de Wet van toepassing per de datum van inwerkingtreding.

Voor bestaande overeenkomsten die reeds voor 15 april 2021 zijn gesloten geldt overgangsrecht. Deze overeenkomsten dienen uiterlijk op 16 april 2022 aangepast te worden aan de Wet.

Tot slot

Ben je als leverancier of afnemer actief in de voedselvoorzieningsketen? Wij adviseren je graag over de gevolgen van de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen. Ook bij het opstellen van contracten zijn wij op de hoogte van de implicaties van de Wet.

Mijn collega’s en ik staan je graag te woord. Advies nodig? Neem gerust contact met ons op.