Je hebt er alles aan gedaan om jouw onderneming succesvol te maken. Ondanks alle energie die is geïnvesteerd, kan het gebeuren dat de onderneming in financieel zwaar weer komt. Ook kun je te maken krijgen met een (mogelijk) faillissement van een leverancier of afnemer. LGL legal beschikt over een team dat expertise en ruime ervaring heeft opgebouwd om je in die situatie deskundig te adviseren, zodat er adequaat gehandeld kan worden.

HULP VAN ONZE ADVOCAAT REORGANISATIE EN FAILLISSEMENT

Ondernemen betekent het nemen van risico’s. Maar dat kan soms verkeert uitpakken. Als je als ondernemer in een crisis bent beland, is het nemen van slechts één of enkele saneringsmaatregelen niet altijd meer voldoende. In zo’n geval dient een hele reeks ingrijpende maatregelen genomen te worden, die een grote impact kunnen hebben op je organisatie. In sommige gevallen kan een faillissement zelfs alleen voorkomen worden wanneer de organisatie volledig geherstructureerd wordt. En soms is zelfs een faillissement onomkeerbaar, maar dient te worden bezien of een doorstart mogelijk is.

Dergelijke sanerings- of herstructureringsmaatregelen zullen vaak een grote impact hebben voor alle betrokkenen bij de organisatie. Denk aan werknemers, aandeelhouders, financiers, crediteuren, bestuurders, commissarissen, ondernemingsraad et cetera. Om die reden dienen dergelijke operaties uitermate zorgvuldig en in samenwerking met een advocaat reorganisatie en faillissement te worden aangepakt. Er is immers niets erger dan maatregelen nemen die leiden tot claims, worden teruggedraaid, of in het ergste geval leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van het bestuur.

HERSTRUCTURERING

In het geval van een herstructurering, zullen we samen een plan van aanpak maken en bezien welke opties er bestaan om de onderneming te herstructureren (waaronder afslanking van het personeelsbestand) en/of te herfinancieren, waardoor de onderneming weer rendabel wordt. Het doel is om kapitaalvernietiging te voorkomen, werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden en leveranciers kunnen aan het bedrijf verbonden blijven.

Veel voorkomende (advies)werkzaamheden op dit gebied zijn:

Doorstart;
Herstructurering van activiteiten en schulden;
Aandelentransacties;
Activa- en/of passiva transacties;
Surséance (uitstel van betaling);
Zekerheidsrechten(uitwinning) en verhaal;
Inventariseren van risico’s voor bestuurder(s) en aandeelhouder(s) bij faillissement;
Crediteurenakkoord;
Pre-pack;
Geschillen over transacties die in het zicht van een faillissement zijn aangegaan (mogelijk paulianeus handelen);
Faillissementsaanvragen;
Incasso.

Onze advocaten bij reorganisatie en faillissement zijn:

mr. J.J.C.M. (Joost) Willemen
mr. L.J. (Leen) van Langevelde
mr. E.F. (Erik) Gomes
mw. mr. M.A.J. (Marjolein) van Hulten
mr. Y.J. (Yoeri) Snoep

Joost Willemen treedt regelmatig op als curator in faillissementen en als bewindvoerder bij een onderneming die surséance (uitstel) van betaling heeft gekregen. Hij is lid van de (Nederlandse) specialistenvereniging voor insolventierechtadvocaten Insolad.

Ben je op zoek naar een advocaat faillissementsrecht, neem dan vrijblijvend contact met ons op.