Het contracten- en verbintenissenrecht heeft betrekking op overeenkomsten. Overeenkomsten ontstaan doordat twee of meer partijen afspraken met elkaar maken. Contracten komen tot stand wanneer een aanbod wordt aanvaard. Er kunnen allerlei soorten overeenkomsten worden gesloten, zoals een koop- of huurovereenkomst of een arbeidsovereenkomst. Bij de nakoming van overeenkomsten kunnen zich allerlei problemen voordoen. Een advocaat contracten- en verbintenissenrecht is er dan om je te helpen.

CONTRACTEN- EN VERBINTENISSENRECHT ADVOCAAT

Het contracten- en verbintenissenrecht is onmisbaar voor een goed functionerende economie en handel. Het contracten- en verbintenissenrecht neemt binnen het Nederlandse recht dan ook een zeer belangrijke plaats in. Dagelijks hebben onze klanten met het contracten- en verbintenissenrecht te maken. Onze advocaten contracten- en verbintenissenrecht zijn specialisten op dit gebied. Adviseren en procederen op dit rechtsgebied is voor hen dan ook aan de orde van de dag.

ADVIES CONTRACTUELE BEPALINGEN

Daardoor zijn onze advocaten contracten- en verbintenissenrecht in staat om te adviseren over contractuele bepalingen over uiteenlopende aspecten. Of het nu gaat over betalingsvoorwaarden, uitvoeringsduur of levertijd, non-concurrentiebeding, boetebeding, geheimhoudingsverklaring enz. Daarbij helpt onze advocaat contracten- en verbintenissenrecht op verschillende wijze: door het opstellen van een overeenkomst op maat, door het onderhandelen over de inhoud van het contract of door te adviseren over het toepassen of het opstellen van algemene voorwaarden enz. Dit doen we bij allerlei type overeenkomsten; of het nu gaat om een koopovereenkomst, aannemingsovereenkomst, huurovereenkomst, leenovereenkomst, franchiseovereenkomst, distributieovereenkomst enz.

En bij wanprestatie of onrechtmatige daad verhalen onze advocaten contracten- en verbintenissenrecht de schade waar mogelijk op de aansprakelijke partij.

Onze advocaten contracten- en verbintenissenrecht zijn:

mr. L.J. (Leen) van Langevelde
mr. E.F. (Erik) Gomes
mr. W.H. (Werner) Lindhout
mr. S.H.M. (Sander) van den Elsen
mr. J.J.C.M. (Joost) Willemen
mw. mr. M.A.J. (Marjolein) van Hulten
mr. Y.J. (Yoeri) Snoep
mw. mr. M.E.G. (Megan) Claessen

Onze advocaten contracten- en verbintenissenrecht helpen je graag verder. Ben je op zoek naar een advocaat contracten- en verbintenissenrecht, neem dan vrijblijvend contact op.