Ben je op zoek naar een goede en deskundige advocaat huurrecht (ook wel advocaat huurgeschillen), dan ben je bij LGL legal aan het juiste adres.

MAATWERK

Zowel huurders als verhuurders kunnen om verschillende redenen een huurrecht advocaat inschakelen. Bijvoorbeeld omdat sprake is van discussie over gebreken aan het gehuurde of omdat de huur niet wordt betaald. Als het nodig is kan een advocaat huurrecht daarvoor een gerechtelijke procedure voeren.

Een huurrecht advocaat (of huurgeschil advocaat) kan onder meer adviseren bij het opstellen en/of beoordelen van een huurovereenkomst en algemene voorwaarden. Een goede huurovereenkomst is en blijft maatwerk. Het is daarom verstandig om het huurcontract te laten opstellen of beoordelen door een advocaat huurrecht, omdat de inhoud daarvan grote betekenis kan hebben. Je kunt ook contact opnemen met een huurrecht advocaat voor advies over het aangaan en beëindigen van een huurovereenkomst. Met juridisch advies van een advocaat huurrecht in het voortraject kan op de risico’s worden geanticipeerd en de kans op een huurgeschil worden geminimaliseerd.

ADVOCAAT HUURRECHT VOOR GROOTSCHALIGE PROJECTEN

Het komt regelmatig voor dat grote verbouwingen of renovaties plaatsvinden door bijvoorbeeld de overheid, woningcorporaties of zorginstellingen. Bij dergelijke grote projecten gaan zij, investeerders, projectontwikkelaars en/of (ver)huurders, vaak langlopende contracten met elkaar aan waarbij grote belangen een rol spelen. In dergelijke situaties is het hebben van gedegen kennis van wettelijke regels over huurrecht van essentieel belang. Een advocaat huurrecht is in die gevallen ook vaak een onmisbare schakel.

ADVIES HUURRECHT

Met een enthousiast team huurrecht advocaten staan wij zowel verhuurders als huurders terzijde. Iedere advocaat huurrecht van ons kantoor, heeft ruime ervaring in het adviseren en procederen over alle aspecten van verhuur en huur van bedrijfsruimte en woonruimte.

HUURRECHT PROCEDURE

Indien een geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan een huurrecht advocaat een procedure voeren bij de rechtbank. Als jouw zaak dat vereist, zijn onze huurrecht advocaten echte procestijgers.

Andere onderwerpen waar een advocaat huurrecht je mee kan helpen zijn bijvoorbeeld:

tijdelijke huur of verhuur;
onderhuur;
incasso van huur(penningen) bij betalingsachterstanden;
gebreken;
onvoorziene omstandigheden;
beëindigen (opzegging/ontbinding) van huurovereenkomst;
failliete huurder;
ontruiming;
huurprijswijziging

Onze advocaten huurrecht zijn:

mr. L.J. (Leen) van Langevelde
mr. E.F. (Erik) Gomes
mr. W.H. (Werner) Lindhout
mr. S.H.M. (Sander) van den Elsen
mw. mr. M.A.J. (Marjolein) van Hulsten
mr. Y.J. (Yoeri) Snoep
mw. mr. M.E.G. (Megan) Claessen

Een advocaat huurrecht van LGL legal helpt je graag verder.